افت فعالیتهای بخش خرده فروشی در اسپانیا

افت فعالیتهای بخش خرده فروشی در اسپانیا
نگارش از Euronews

حجم خرده فروشی در اسپانیا در ماه ژانویه سال جاری ۱.

حجم خرده فروشی در اسپانیا در ماه ژانویه سال جاری ۱.۱ درصد افت داشته است. در بازه زمانی یک ساله فعالیتهای این بخش رشد نداشته و ثابت مانده است.

افت فعالیتهای بخش خرده فروشی بدون احتساب مواد غذایی نیز ۲.۴ درصد گزارش شده است.

سنجش فعالیتهای خرده فروشی یکی از معیارهای مهم ارزیابی میزان مصرف داخلی است. این شاخص می تواند در افزایش آهنگ رشد اقتصادی یک کشور و یا منطقه نقش مهمی داشته باشد.

مطالب مرتبط