سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند آهنگ رشد اقتصادی بریتانیا کند شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند آهنگ رشد اقتصادی بریتانیا کند شود

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با انتشار پیش بینی های مربوط به رشد جهانی اقتصاد و رشد اقتصادی قدرتهای مطرح، نسبت به کند شدن آهنگ رشد اقتصادی بریتانیا طی سالهای آینده و پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میانگین رشد اقتصادی بریتانیا برای سال ۲۰۱۷ را ۱.۶ درصد پیش بینی کرده که از ارزیابی صندوق بین المللی پول ۰.۱ درصد بالاتر است. اما برای سال ۲۰۱۸ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از صندوق بین المللی پول بدبین تر بوده و رشد اقتصادی بریتانیا را تنها ۱ درصد پیش بینی کرده است.

تردیدهای ناشی از برکسیت ارزش پوند در برابر دلار آمریکا را کاهش داده و در نتیجه نرخ تورم در بریتانیا را می تواند افزایش دهد. از سوی دیگر مبهم بود روند مذاکرات برکسیت و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برروی حجم سرمایه گذاری شرکتها در این کشور اثر منفی گذاشته است.

یک کارشناس بریتانیایی می گوید: «این به معنای آنست که براساس پیش بینی ها آهنگ مصرف داخلی کند شده است. این موضوع نگران کننده است زیرا سال گذشته موتور اقتصاد بریتانیا مصرف داخلی بوده است.»

مورد دیگری که پس از برکسیت اقتصاد بریتانیا را تهدید می کند انتقال مرکز فعالیتهای تعداد زیادی از بانکها و نهادهای مالی از لندن به نقاط دیگر اروپا است.