مصوبه مجلس اعیان بریتانیا: اعطای قدرت بیشتر به پارلمان برای وتوی مذاکرات برکسیت

مصوبه مجلس اعیان بریتانیا: اعطای قدرت بیشتر به پارلمان برای وتوی مذاکرات برکسیت
نگارش از Euronews

مجلس اعیان بریتانیا عصر سه شنبه به اصلاحیه ای رای داد که به پارلمان قدرت می دهد تا در صورت نیاز، نتیجه مذاکرات دولت این کشور با اتحادیه اروپا را در موضوع برکسیت وتو…

مجلس اعیان بریتانیا عصر سه شنبه به اصلاحیه ای رای داد که به پارلمان قدرت می دهد تا در صورت نیاز، نتیجه مذاکرات دولت این کشور با اتحادیه اروپا را در موضوع برکسیت وتو کند.

به این ترتیب این پارلمان بریتانیاست که باید حرف آخر را درباره توافق نهایی برکسیت و موافقتنامه های تجاری با اتحادیه اروپا بزند.

در این نشست همچنین لرد پیتر هاین از حزب کارگر گفت: «این تفرقه انگیز ترین موضوع در نسل سیاسی من بوده است و همچنان به تفرقه افکنی در آینده ادامه خواهد داد. من معتقدم که یک همه پرسی به مردم اجازه می دهد تا حرف نهایی را بزنند، راهی تا دوباره مردم کشور دور هم جمع شوند. این روند که با همه پرسی آغاز شده باید با همه پرسی نیز کامل شود و به همین دلیل من از این اصلاحیه حمایت می کنم.»

مصوبه جدید مجلس اعیان، شکست دیگری برای دولت بریتانیا محسوب می شود.
این مجلس که از یک هفته پیش کار بررسی لایحه شروع مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کرده بود، پیش از این نیز با اعطای حق تصمیم گیری درباره حقوق شهروندان اروپایی به مجلس عوام اولین رای مخالف تصمیم دولت ترزا می برای اجرای برکسیت را صادر کرد.

مطالب مرتبط