تصاویر نادر از نورافشانی عروس دریایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
تصاویر نادر از نورافشانی عروس دریایی

اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا این تصاویر را در جریان تحقیقات علمی در اعماق اقیانوس ضبط کرده است.

نورافشانی عروس دریایی می تواند امکان دید را تا عمق سه هزار متری زیر آب فراهم کند.

این تصاویر در طول یک سفر علمی در ۲۱ فوریه در شمال ساموئای آمریکا گرفته شده است.