زندگی طاقت فرسای مهاجران در یونان و در مسیر بالکان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زندگی طاقت فرسای مهاجران در یونان و در مسیر بالکان

با بسته شدن مسیر بالکان نزدیک به ۷ هزار مهاجر در سرمای زمستان همچنان در این راه سرگردانند، از جمله صدها مهاجری که ماههاست در صربستان و در نزدیکی مرز مجارستان در انتظارند.

این مهاجران که تنها به کمک سازمانهای بشردوستانه قادر به ادامه زندگی هستند و می توانند وعده های محدودی از غذای گرم را دریافت کنند، همچنان امیدوارند که راهی برای ادامه سفرشان به سمت اروپای غربی باز شود.

عبدالصافی، مهاجری از افغانستان می گوید: «ما باز هم تلاش می کنیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما به درخواستمان از تمام کشورهای اروپایی ادامه خواهیم داد تا درهایشان را به روی ما باز کنند.»

در یونان نیز وضعیت بحرانی است. بیش از ۶۰ هزار مهاجر و پناهجو، عمدتا اتباع کشورهای سوریه، عراق و افغانستان در انتظار پذیرش درخواستهای پناهندگیشان هستند.

گروهی از مهاجران و پناهجویان ساکن اردوگاه هلنیکون در جنوب آتن، روز دوشنبه در اقدامی اعتراضی مانع از ورود وزیر مهاجرت این کشور به داخل اردوگاه شدند.

محل این اردوگاه، یک فرودگاه قدیمی و رها شده است و به دلیل محدودیت در تامین آب و غذا و حتی کمبود سرویس های بهداشتی، ساکنان آن در وضعیت بسیار سختی بسر می برند.

شرایط رقت بار زندگی در برخی اردوگاههای یونان حتی مرگ شماری از ساکنان آن را در پی داشته است و بر این اساس سازمانهای بین المللی از آتن خواسته اند برای بهبود وضعیت کمپها اقدام کند.