یونان: در مقابل خواسته های غیرمنطقی صندوق بین المللی پول کوتاه نمی آییم

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
یونان: در مقابل خواسته های غیرمنطقی صندوق بین المللی پول کوتاه نمی آییم

یونان با بستانکاران اروپایی خود در زمینه اعمال سیاستهای بودجه ای و اصلاحات در بازار کار و بخش انرژی که بعنوان پیش شرط واریز بخش دیگری از کمک های مالی به این کشور دچار بحران مطرح شده، اختلاف دارد.

در این بین صندوق بین المللی پول از جمله نهادهایی است که همچنان مشارکت خود در اعطای بسته سوم کمک مالی به آتن معادل ۸۶ میلیارد یورو را رد می کند.

دولت یونان اعتقاد دارد خواسته های صندوق بین المللی پول برای مشارکت در قسمت سوم برنامه کمک مالی غیرمنطقی است.

دیمیتریس زاناکوپولوس، سخنگوی دولت یونان گفت: «نمی خواهیم در مقابل خواسته های غیرمنطقی صندوق بین المللی پول کوتاه بیایم. این نهاد بر تصویب تدابیر ریاضت اقتصادی احتیاطی توسط پارلمان تا سقف ۴ میلیارد یورو اصرار دارد که باید پس از پایان برنامه کمک مالی به مرحله اجرا درآید.»

صندوق بین المللی پول از آتن می خواهد دامنه مالیات بر درآمد را افزایش داده و مخارج دولت در بخش بازنشستگی را کاهش دهد. این نهاد با بستانکاران اروپایی یونان برسر تعیین مازاد بودجه این کشور تا رقم ۳.۵ درصد اختلاف دارد.

از سوی دیگر یرون دایسل بلوم، رئیس گروه وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه پولی یورو، یوروگروپ، حذف کامل بدهی های یونان را مردود دانسته اما کاهش حجم این بدهی ها را تحت شرایطی عملی ارزیابی کرده است.