هشدار رییس بانک مرکزی اروپا نسبت به تعدیل ساز و کارهای نظارتی بخش مالی

هشدار رییس بانک مرکزی اروپا نسبت به تعدیل ساز و کارهای نظارتی بخش مالی
نگارش از Soroush Alavi

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در مقابل کمیسیون اقتصادی پارلمان اروپا از سیاستهای نهاد تحت امرش دفاع کرد و نسبت به تعدیل ساز و کارهای نظارتی بخش مالی و بانکی هشدار…

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در مقابل کمیسیون اقتصادی پارلمان اروپا از سیاستهای نهاد تحت امرش دفاع کرد و نسبت به تعدیل ساز و کارهای نظارتی بخش مالی و بانکی هشدار داد.

وی مراتب مخالفت خود را با مواضع اقتصادی مالی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد. آقای ترامپ روز جمعه دستور تجدیدنظر در ساز و کارهای نظارتی بخش مالی کشور را امضاء کرده بود.

رییس بانک مرکزی اروپا گفت: «این موضوع که شاهد خطر قابل توجهی برای ثبات بخش مالی نیستیم به عملکرد مثبت قانونگذاران، نهادهای ناظر و تنظیم کنندگان از زمان آغاز بحران اقتصادی برمی گردد.»

رییس بانک مرکزی اروپا در ادامه اتهامات دونالد ترامپ به بانک های مرکزی مبنی بر دستکاری در واحد پولی و پایین آوردن ارزش آن بصورت مصنوعی را رد کرد.

آقای دراگی گفت: «در ابتدا باید گفت ما در واحد پولی دستکاری نمی کنیم. دوم اینکه سیاست های پولی که اعمال می کنیم منعکس کننده وضعیت اقتصادی حوزه پولی یورو و ایالات متحده آمریکا است.»

ماریو دراگی اعتقاد دارد بازگشتن به شرایط پیش از بحران اقتصادی با ساز و کارهای کنترلی آن زمان بسیار نگران کننده خواهد بود.

مطالب مرتبط