تقویت بنیه بخش ساخت و ساز و تولیدات در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تقویت بنیه بخش ساخت و ساز و تولیدات در حوزه پولی یورو

فعالیتهای بخش تولید و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو در ماه ژانویه به رشد بی سابقه ای طی شش سال گذشته رسیده است.

شاخص موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت از این بخش ۵۵.۲ واحد گزارش شده که نسبت به ماه دسامبر ۰.۳ واحد رشد دارد.

تحقیقات نشان می دهد افزایش سطح تقاضا موجب شده شاخص اعتماد شرکتها و کارآفرینان به این بخش با افزایش همراه باشد.

بنیه قوی بخش تولید و ساخت و ساز می تواند در بالارفتن روند رشد اقتصادی حوزه پولی یورو نقش داشته باشد.