مارگرت وستاگر: اپل برای پرداخت ۱۳ میلیارد یورو به ایرلند کار دشواری پیش رو دارد

مارگرت وستاگر: اپل برای پرداخت ۱۳ میلیارد یورو به ایرلند کار دشواری پیش رو دارد
نگارش از Soroush Alavi

شرکت اپل هنوز مالیاتهای معوقه و پرداخت نشده خود به ایرلند را که به رقم ۱۳ میلیارد یورو می رسد پرداخت نکرده است.

شرکت اپل هنوز مالیاتهای معوقه و پرداخت نشده خود به ایرلند را که به رقم ۱۳ میلیارد یورو می رسد پرداخت نکرده است. کمیسیون اروپا ضمن تاکید براین موضوع مهلت پرداخت این مالیاتها را سوم ژانویه سال جاری تعیین کرده بود.

با این وجود مارگرت وستاگر، کمیسر اروپایی بخش رقابتهای تجاری بر دشوار بودن پرداخت چنین رقمی اذعان دارد: «پرداخت این پول دشوار است زیرا رقم سنگینی است. بنابراین باید بهترین راه برای این کار پیدا شود. راه حل مسدود کردن حساب برای ارقامی چون ۲۵ تا ۳۰ میلیون یورو که در برخی موارد اجرا می شد، در این مورد عملی نیست. بر پیچیده بودن مسئله واقف هستم. برای همین این رقم سر موعد پرداخت نشده است.»

شرکت اپل پیشتر اعلام کرده بود از تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر اجبار این کمپانی به پرداخت ۱۳ میلیارد یورو به ایرلند تجدیدنظر خواهی می کند.

این کمپانی اخیرا از برنامه انتقال کلیه فعالیتهای تجاری بازرگانی خود از لوکزامبورگ به ایرلند پرده برداشته بود. مرکز فعالیتهای این شرکت در اروپا در ایرلند قرار دارد.

مطالب مرتبط