گزارش سازمان شفافیت بین المللی از رشد فساد مالی در جهان

گزارش سازمان شفافیت بین المللی از رشد فساد مالی در جهان
نگارش از Euronews

گزارش سازمان شفافیت بین المللی در زمینه فساد مالی کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می دهد که تقریبا دو سوم از ۱۷۶ کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین تر از نقطه میانی شاخص های جهانی که بین

گزارش سازمان شفافیت بین المللی در زمینه فساد مالی کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می دهد که تقریبا دو سوم از ۱۷۶ کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین تر از نقطه میانی شاخص های جهانی که بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده است، قرار دارند.

رتبه متوسط جهانی در بخش فساد مالی رقم ۴۳ است که نمایانگر میزان فساد در بخش عمومی و اداری یک کشور است.

نتایج و شاخص های سال گذشته نشان می دهد که میان فساد مالی با نابرابری و اختلاف طبقاتی رابطه ای مستقیم وجود دارد به این ترتیب که فساد مالی سبب تقسیم نامساوی قدرت و تقسیم نابرابر ارزش ها در جامعه خواهد شد که در نهایت منجر به رشد پوپولیسم می شود.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی روی کارآمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را به همین دلیل می دانند.

فین هینریش، مدیر مرکز تحقیقات شفافیت بین المللی می گوید: «دونالد ترامپ به عنوان یک مقابله گر با فساد روی کار آمده است. او می گوید، فساد را از بین خواهد برد اما در صورتی که به اقداماتی که تاکنون انجام داده، نگاه کنیم نوعی پارتی بازی را می بینیم. بطوریکه دامادش را به عنوان مشاور ارشد خود برگزیده و اعضای کابینه او خواسته های کاملا تفاوتی دارند. آنها افرادی نیستند که برای شفاف سازی در جامعه وارد عمل شوند و بیشتر تمایل به قراردادهای محرمانه یا قراردادهای فاسد دارند.»

بر اساس این گزارش ۵ کشور دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و سوئیس دارای پایین ترین شاخص فساد مالی در دنیا هستند و کشورهای سوریه، کره شمالی، سودان جنوبی، سومالی و یمن در زمره کشورهایی قرار دارند که بیشترین فساد مالی را دارا هستند.

ایران در این جدول در رتبه ۱۳۱ قرار دارد. افغانستان نیز در میان ۱۰ کشور آخر این جدول و رتبه ۱۶۹ را دارد.

مطالب مرتبط