اعتراض در نوار غزه به قطع برق

اعتراض در نوار غزه به قطع برق
نگارش از Euronews

هزاران تن از اهالی شهر جبالیه در نوار غزه روز پنجشنبه در اعتراض به قطع برق تظاهرات کردند.

هزاران تن از اهالی شهر جبالیه در نوار غزه روز پنجشنبه در اعتراض به قطع برق تظاهرات کردند.

این تظاهرات از اردوگاه پناهجویان آغاز شد و جمعیت با سردادن شعار به سوی یک مرکز توزیع برق شهری راهپیمایی کردند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند: «فریاد بزنید، قطع برق یعنی مرگ». این اعتراض خیابانی با برخورد نیروهای امنیتی حماس روبرو شد.

پلیس جنبش اسلامی حماس که کنترل غزه را در دست دارد با شلیک هوایی تلاش کرد تا جمعیت را از برابر مرکز توزیع برق متفرق کند.

جمعیت دو میلیونی نوار غزه با شرایط دشواری در فصل سرما روبرو شده اند. اهالی این منطقه روزانه تنها چهار ساعت برق دارند.

مطالب مرتبط