بزرگداشت آغاز جنگ بالکان از سوی صربهای بوسنی و هرزگووین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بزرگداشت آغاز جنگ بالکان از سوی صربهای بوسنی و هرزگووین

صربهای بوسنی برخلاف تقویم رسمی این کشور و معاهدات بین المللی روز نهم ژانویه را جشن می گیرند. نهم ژانویه سال ۱۹۹۲ روزی سیاه برای تمامی ساکنان بوسنی هرزگویین مصادف است با آغاز جنگ خونین بالکان که یکی از مهمترین انگیزه های آن اعلام استقلال جمهوری صرب در کشور بوسنی و هرزگووین بود. جنگی که پس از جنگ دوم جهانی خونبارترین و مرگبارترین جنگ اروپا در تاریخ معاصر است.

با وجود ممنوعیت برگزاری مراسم در این روز صربهای بوسنی حتی نیروهای پلیس در این روز کار را تعطیل کرده تا در مراسم بزرگداشت این روز شرکت کنند.

یکی از صربهای دوآتشه بوسنی و از هواداران برگزاری این مراسم می گوید: «کسانی که نهم ژانویه را جشن می گیرد نباید شرمنده باشند و باید به خود افتخار کنند. من در سربرنیتسا ماندم بدون نزدیکانم، بدون حتی یک نفر از مردان خانواده، بدون همسایه هایم.»

در جنگ بوسنی که چهار سال بطول انجامید بیش صد هزار نفر کشته شدند. از این صد هزار نفر ۳۹ هزار نفر را شهروندان عادی و ۵۸ هزار نفر را نظامیان و گروههای مسلح تشکیل می دادند. جنگ بوسنی بزرگترین نسل کشی اروپا پس از جنگ دوم جهانی است.