محکومیت یکی از مدیران فولکس واگن در کره جنوبی به تحمل حبس

محکومیت یکی از مدیران فولکس واگن در کره جنوبی به تحمل حبس
نگارش از Euronews

یکی از مدیران کمپانی فولکس واگن در کره جنوبی به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شده است.

یکی از مدیران کمپانی فولکس واگن در کره جنوبی به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شده است. دادگاه این مدیر را بدلیل جعل اسناد و نقض قوانین مربوط به حفظ محیط زیست مجرم شناخته است.

جعل اسناد به منظور پنهان کردن میزان آلایندگی خودروهای فولکس واگن و در نتیجه کسب مجوز برای واردات آنها به کره جنوبی صورت گرفته است.

پیش از این فولکس واگن بدلیل تعبیه نرم افزارهای غیرقانونی مختل کننده تستهای میزان آلایندگی هوا توسط دستگاه قضایی کره به پرداخت ۱۷ میلیون یورو جریمه محکوم شده بود. این کمپانی همچنین ملزم شده بود تا برای ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو فراخوان صادر کند.

مطالب مرتبط