2017-01-04

آگهی
انتقاد ترامپ از کنگره و عقب نشینی جمهوری خواهان
در حال نمایش بعدی
اعتراض به بازگشایی مک دونالد در نزدیکی واتیکان
در حال نمایش بعدی