قاضی یونانی حکم استرداد سه خلبان ترکیه را صادر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قاضی یونانی حکم استرداد سه خلبان ترکیه را صادر کرد

قاضی دادگاهی در آتن روز سه شنبه حکم استرداد سه خلبان ارتش ترکیه را به این کشور صادر کرد. این در حالیست که یک روز پیش از آن، یک قاضی در همین دادگاه درخواست استرداد ترکیه در مورد سه نظامی دیگر را رد کرده بود.

وکیل مدافع این سه خلبان ارتش ترکیه دربارۀ وضعیت جسمی و روحی آنها می گوید : « آنها خیلی خسته هستند، از نظر روانی هم بهم ریخته اند و افسرده شده اند. آنها فکر نمی کنند که باید در بازداشت و زندان باشند و این مساله هم بر شرایط روانی آنها تاثیر گذاشته است. آنها در مرز از دست دادن امیدشان هستند.»

این هشت نظامی ارتش ترکیه در نخستین روزهای کودتای نافرجام در این کشور توانسته بودند خود را با یک هلی کوپتر به اسکندریه در یونان برسانند. قرار است دو نفر دیگر از این گروه روز پنجشنبه در مقابل قاضی دیگری در این دادگاه حاضر شوند و در مورد استرداد یا رد این درخواست از سوی ترکیه تصمیم گرفته شود.

این هشت نفر که از دولت یونان درخواست پناهندگی کرده اند از سوی دولت ترکیه به خیانت، تلاش برای قتل رئیس جمهور ترکیه و سازماندهی کودتا متهم هستند و سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند در صورت بازگشت به ترکیه جانشان در خطر است.

وکیل مدافع این سه خلبان تقاضای تجدید نظر در حکم صادره کرده است و قرار است دیوان عالی یونان در مورد حکم نهایی تصمیم بگیرد.