2016-11-21

تاریخ شناس آلمانی: پدربزرگ ترامپ از باواریا اخراج شده است
Now playing Next
اخبار از بروکسل؛ بررسی روابط با ترکیه در پارلمان اروپا
Now playing Next
ویکتور اوربان: اجازه نمی دهیم هجوم پناهجویان چهره کشورمان را تغییر دهد
Now playing Next