چراغ سبز پارلمان اسرائیل به یهودیان ساکن سرزمینهای فلسطینی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چراغ سبز پارلمان اسرائیل به یهودیان ساکن سرزمینهای فلسطینی

پارلمان اسرائیل طرح اولیه قانونی را تصویب کرد که به یهودیان اجازه می دهد در خانه هایی که در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها ساخته اند بمانند.

هزاران اسرائیلی در زمینهایی در کرانه باختری رود اردن خانه ساخته اند که مالک این زمینها فلسطینیها هستند. در صورت تصویب نهایی این قانون، آنها می توانند همچنان در این خانه ها زندگی کنند.

این طرح با ۵۸ رای موافق در مقابل ۵۰ رای مخالف تصویب شد. حزب بنیامین نتانیهاهو، نخست وزیر اسرائیل از این طرح حمایت کرده است اما گفته می شود که نخست وزیر اسرائیل به دلیل انتقادهای بین المللی که اجرای این طرح به همراه خواهد داشت مدافع آن نیست. رسانه های اسرائیل می گویند که اعضای تندروی دولت این طرح را تهیه و به پارلمان ارائه کرده اند.

دولت آمریکا از این طرح انتقاد کرده است. اتحادیه اروپا هم از منتقدان شهرک سازی اسرائیل در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها است.

گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیها از حدود دو سال قبل کاملا متوقف شده است. دولت فلسطینی ادامه شهرک سازی در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها را یکی از عوامل اصلی توقف مذاکرات اعلام کرده است.