تعدیل نیروی کار در کمپانی کانادایی بمباردیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تعدیل نیروی کار در کمپانی کانادایی بمباردیه

شرکت بمباردیه، تولیدکننده تجهیزات هوا فضا و حمل و نقل در نظر دارد ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروی کار خود را حذف کند. این رقم معادل ۱۰ درصد کل کارکنان این شرکت کانادایی است.

بیشتر مشاغل در بخشهای اداری حذف خواهند شد. اجرای این برنامه تعدیل نیروی کار برای اواخر سال ۲۰۱۸ پیش بینی شده است.

هدف بمباردیه از تدوین چنین طرحی رسیدن به صرفه جویی اقتصادی سالانه ۳۰۰ میلیون دلار است. اجرای این پروژه صرفه جویی تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت.

پیش بینی می شود تعداد کل نیروی کار این شرکت تا سال ۲۰۱۹ به رقم کمی بیش از ۵۶ هزار نفر تقلیل پیدا کند.