تدابیر پاریس برای تبدیل شدن به قطب تجاری مالی اروپا

تدابیر پاریس برای تبدیل شدن به قطب تجاری مالی اروپا
نگارش از Soroush Alavi

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مترادف خواهد بود با انتقال مرکز فعالیت تعداد زیادی از شرکتها، بانکها، نهادهای مالی و بیمه مستقر در قطب تجاری مالی لندن موسوم به «سیتی» به نقاط دیگر…

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مترادف خواهد بود با انتقال مرکز فعالیت تعداد زیادی از شرکتها، بانکها، نهادهای مالی و بیمه مستقر در قطب تجاری مالی لندن موسوم به «سیتی» به نقاط دیگر اروپا.

در بین شهرهای بزرگ اروپایی پاریس و فرانکفورت بیش از سایرین بخت زیادی برای جانشینی لندن و تبدیل شدن به قطب تجاری مالی اروپا را دارند.

در این راستا استان «او-دو-سن» (Hauts-de-Seine)، واقع در حومه پاریس به همراه شرکت دوفاکتو، اداره کننده قطب مالی تجاری پاریس بنام «لادفانس» فعالیتهای تبلیغی برای جذب شرکتها و نهادهای مالی تجاری را در دستور کار قرار داده اند. به همین منظور تابلوهای تبلیغاتی در فرودگاههای شارل دوگل پاریس و هیترو لندن همچنین ایستگاههای راه آهن نصب شده است.

دولت فرانسه نیز از این سیاست و استراتژی حمایت می کند. منوئل ولس، نخست وزیر فرانسه در اینباره می گوید: «ما خواهان آن هستیم که پاریس به اولین مرکز تجاری مالی اروپا تبدیل شود.» نخست وزیر فرانسه اطمینان داده دولت این کشور تدابیر لازم را برای رسیدن به این مهم به مرحله اجرا درمی آورد.

در این رابطه روزنامه لوموند چاپ پاریس با انتشار مقاله ای از اقدامات و فعالیتهای شهرداری پاریس و اتاق بازرگانی این شهر خبر داده است.

انتقال فعالیت شرکتها و نهادهای مالی مستقر در لندن به نقطه ای دیگر مساوی خواهد بود با حجم بالای درآمد و اشتغالزایی برای آن منطقه. پیش بینی شده با نهایی شدن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حدود ۷۵ هزار پست و فرصت شغلی لندن را ترک کنند.

مطالب مرتبط