هزاران نفر در اعتراض به برنامه های دولت در آتن تظاهرات کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هزاران نفر در اعتراض به برنامه های دولت در آتن تظاهرات کردند

خبر کوتاه

هزاران نفر از یونانی های معترض به برنامه های دولت در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. این معترضان که به دعوت اتحادیه های کارگری در این تجمع شرکت کرده بودند تصمیم دولت برای کاهش مستمری بازنشستگی و حقوق کارکنان را نادرست خواندند. به گزارش منابع خبری یونان بیش از ۷۰۰۰ نفر در این تجمع ضد دولتی شرکت داشته اند.

وام دهندگان به یونان از جمله صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا خواستار اصلاحات حقوق کارگران و کارمندان دولتی در این کشور و افزایش مالیات به منظور کاهش کسری بودجۀ یونان هستند. این امر از شرایط کمک های مالی به این کشور بود.

این تظاهرات در مقابل پارلمان یونان در حالی برگزار شد که روسای نهادهای وام دهنده به این کشور برای مذاکرات و گفت و گو بر سر شرایط پرداخت بستۀ جدید کمک مالی در آتن بسر می برند. خصوصی سازی از دیگر شرایطی است که وام دهندگان بر آن تاکید می کنند.