شولتز در لندن: بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا عضویت در آن است

شولتز در لندن: بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا عضویت در آن است
نگارش از Euronews

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در سفر خود به لندن و در دیدار با برخی از چهره هاسی سیاسی بریتانیا تاکید کرد که اتحادیه تا زمانی که ماده ۵۰ معاهده لیسبون کلید نخورد و اجراء نشود با بریتانیا و

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در سفر خود به لندن و در دیدار با برخی از چهره هاسی سیاسی بریتانیا تاکید کرد که اتحادیه تا زمانی که ماده ۵۰ معاهده لیسبون کلید نخورد و اجراء نشود با بریتانیا وارد مذاکره نخواهد شد.

آقای شولتز پس از دیدار با ترزا می که پس از رای بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا و استعفای دیوید کامرون بر کرسی نخست وزیر تکیه زده است، در دانشگاه لندن حاضر شد.

رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در سخنرانی خود خطاب به حاضران گفت:«خانمها و آقایان، بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا، عضویت در اتحادیه اروپا است. هر گونه توافق و معامله با اتحادیه مستلزم قاعده بده-بستان خواهد بود و فقط گزینه های دلخواه بریتانیا در فهرست غذا نخواهد بود. دوم در خصوص جابجایی و تردد آزاد به وضوح می بینم که اکثریت در پارلمان اتحادیه اروپا اصرار دارند که آزادی های بنیادین در اروپا جدایی ناپذیر از یکدیگرند.»

مارتین شولتز و دیگر سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصریح می کنند که بریتانیا نمی تواند در مراوده و در بحث تجارت آزاد با اتحادیه هر آنچه به سود اقتصاد و منافع ملی خود می بیند را بطلبد و بخواهد.

آقای شولتز در سفر دو روزۀ خود به بریتانیا، در عین حال لندن را ترغیب کرد تا پیش از آغاز انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی، مذاکرات خروج خود از اتحادیه اروپا را به سرانجام برساند.

مطالب مرتبط