بازار فروش بورکینی داغ شد

بازار فروش بورکینی داغ شد
نگارش از Euronews

تصمیم برخی از شهرهای ساحلی فرانسه در ممنوع کردن موقتی «بورکینی» بازار فروش این نوع مایوی «اسلامی» را رونق داده است.

تصمیم برخی از شهرهای ساحلی فرانسه در ممنوع کردن موقتی «بورکینی» بازار فروش این نوع مایوی «اسلامی» را رونق داده است.

طراح استرالیایی این نوع مایو که کل بدن فرد را می پوشاند با اشاره به افزایش سفارشات دریافتی می گوید پس از جنجال به وجود آمده در فرانسه، محبوبیت «بورکینی» نه تنها در میان بانوان مسلمان که در بین بانوان غیرمسلمان هم افزایش یافته است.

عاهده زانتی که اصالتی لبنانی دارد، در این باره می گوید: «نتیجه این جنجال برای شخص من خیلی خوب بود. فروش ما بالا رفته و هر چقدر هم بیشتر آن را ممنوع کنند یا با آن مخالفت کنند معنایش این نیست که خانم ها دیگر بورکینی نخواهند پوشید. این شکل جدیدی از شیوه زندگی برای بانوانی است که تا پیش از این آن را تجربه نکرده بودند. فکر می کنید اگر فردی چیزی شبیه این بگوید خانم ها به او گوش می دهند. ما زن هستیم و خودمان بهتر از هر کس دیگری صلاح خود را می دانیم.»

خانم زانتی بدون اشاره به میزان فروش این مایو گفته تنها در یکشنبه گذشته ۶۰ سفارش دریافت کرده است که نسبت به یکشنبه های پیشین حدودا ۶ برابر افزایش نشان می دهد. بورکینی در زمان غیرحراج با قیمتی در حدود ۱۳۰ یورو در فضای مجازی عرضه می شود.

مطالب مرتبط