2016-07-14

معاون احتمالی ترامپ در صورت ریاست جمهوری؛ پنس، گینگریچ یا؟
Now playing Next
واکنش منفی بازار بورس لندن به عدم تغییر در سیاستهای پولی بانک انگلستان
Now playing Next
دستکم ۹ مجروح در آخرین روز از فستیوال گاوبازی در اسپانیا
Now playing Next