نجات مهاجران از آبهای مدیترانه

نجات مهاجران از آبهای مدیترانه
نگارش از Euronews

حدود ۱۰۰۰ نفر مهاجر و بخصوص کودک که از طریق لیبی راهی اروپا شده بودند، روز سه شنبه، طی چندین عملیات نجات از آبهای مدیترانه گرفته شدند.

حدود ۱۰۰۰ نفر مهاجر و بخصوص کودک که از طریق لیبی راهی اروپا شده بودند، روز سه شنبه، طی چندین عملیات نجات از آبهای مدیترانه گرفته شدند. ۴۵۰ نفر از این مهاجران توسط کشتی سازمان نجات دریایی ایستگاه توپاز، روز پنجشنبه به ایتالیا وارد شدند. بیشتر این افراد از آفریقا و از مناطق موسوم به آفریقای سیاه راهی اروپا شده اند.

همچنین اجساد چهار پناهجو توسط این کشتی نجات به ساحل آورده شد.

در شش ماه اول سال امسال، شمار مهاجران کشته شده افزایش داشته است و از ۱۸۳۸ کشته در سال ۲۰۱۵ به ۲۹۲۰ کشته در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، امسال ۲۲۷۳ مهاجر و پناهجو وارد اروپا شده اند. بدلیل بسته شدن مرزهای کشورهای بالکان بروی مهاجران، اکثر آنها از طریق لیبی و سپس از طریق دریا وارد اروپا می شوند.

مطالب مرتبط