کشف اثری موزائیکی در قبرس بهنگام بازسازی فاضلاب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف اثری موزائیکی در قبرس بهنگام بازسازی فاضلاب

خبر کوتاه
فرشی از موزائیک بازمانده از دوران رومی ها در شهر ساحلی لارناکای قبرس به هنگام بازسازی سیستم فاضلاب کشف شد. اندازه این طرح موزائیکی که از گزند اعصار در شرایط بسیار خوبی در امان مانده ۱۹ در ۴.۵ متر است.

به نظر می رسد این اثر موزائیکی تصویرگر اسطوره های هرکول، از اساطیر یونانیان و رومیان است. قبرس از سال ۳۱ پیش از میلاد مسیح تا قرن چهار پس از میلاد مسیح تحت کنترل امپراطوری رومیان بوده است.