کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در بریتانیا

کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در بریتانیا
نگارش از Euronews

نرخ بیکاری در بریتانیا به پایین ترین حد خود طی ۱۱ سال اخیر رسیده است.

نرخ بیکاری در بریتانیا به پایین ترین حد خود طی ۱۱ سال اخیر رسیده است. دفتر ملی آمار بریتانیا نرخ بیکاری را ۵ درصد جمعیت فعال این کشور گزارش کرده است. در حال حاضر یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر در بریتانیا گرفتار معضل بیکاری هستند.

براساس داده های این مرکز بین ماههای فوریه تا آوریل سال جاری حدود ۲۰ هزار نفر از تعداد افراد جوینده کار کاسته شده است. در این زمان میزان حقوق و دستمزدها نیز نسبت به سال گذشته، رشدی معادل ۲.۳ درصد داشته است.

مطالب مرتبط