بازرسی گسترده از دفاتر شرکت گوگل در پاريس

بازرسی گسترده از دفاتر شرکت گوگل در پاريس
نگارش از Euronews

دفاتر شرکت گوگل در پاریس روز سه شنبه مورد بازرسی مقامات مبارزه و سرکوب جرایم مالیاتی قرار گرفت.

دفاتر شرکت گوگل در پاریس روز سه شنبه مورد بازرسی مقامات مبارزه و سرکوب جرایم مالیاتی قرار گرفت.

حدود یکصد بازرس به همراه پنج مقام قضایی دادسرای مالی پاریس در چهارچوب تحقیقات برروی پرونده تقلب مالیاتی که شرکت گوگل را هدف قرار می دهد از دفاتر آن بازرسی کردند.

وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه با تسلیم شکایتی به دادگاه کمپانی گوگل را به فرار مالیاتی متهم کرده است. این وزارتخانه ادعا می کند میزان مالیاتهای پرداخت نشده این شرکت به رقم ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو می رسد.

مطالب مرتبط