نرخ بیکاری در فرانسه در بازه زمانی یک ساله ثابت مانده است

نرخ بیکاری در فرانسه در بازه زمانی یک ساله ثابت مانده است
نگارش از Euronews

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نرخ بیکاری در این کشور را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰.

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نرخ بیکاری در این کشور را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰.۲ درصد جمعیت فعال آن گزارش کرده است.

این آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فرانسه نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۵ تغییری نداشته و ثابت مانده است.

براساس داده های این نهاد از ۲ میلیون و ۸۴۵ هزار جوینده کار در کشور ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مدت زمان زیادی است که در بیکاری بسر می برند.

در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز نرخ بیکاری به رقم ۲۴.۲ درصد این قشر می رسد که در بازه زمانی یک ساله افزایشی معادل ۰.۱ درصد داشته است.

مطالب مرتبط