شینید اوکانر دوباره پیدا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شینید اوکانر دوباره پیدا شد

خبر کوتاه

پلیس شیکاگو از به سلامت پیدا شدن شینید اوکانر، خوانندۀ ایرلندی تبار خبر داد. وی صبح روز یکشنبه برای دوچرخه سواری از خانۀ خود خارج شده بود و تا ساعت ها خبری از او نبود. به گفتۀ پلیس حال وی خوب است.

شینید اوکانر پیش از ناپدید شدن چند ساعته در پیامی کوتاه به روی فیسبوک سرپرستی پسر دوم خود را به پسر بزرگش سپرده بود. او شش ماه پیش نیز در یادداشتی که به روی صفحۀ فیسبوکش منتشر کرد از تصمیم خود به خودکشی با استفاده از مواد مخدر و دارو خبر داده بود.

شینید اوکانر به اختلال دوقطبی که از آن به عنوان افسردگی شدید نیز نام می برند مبتلاست. «هیچ چیز با تو قابل مقایسه نیست» از بهترین ترانه هایی است که این خوانندۀ ایرلندی تبار اجرا کرده است. شعر این ترانه را پرینس برای وی سروده بود.