همراهی مجدد مجلس نمایندگان و سنای برزیل برای استیضاح رئیس جمهوری

Access to the comments نظرها
نگارش از Pooneh Irani
همراهی مجدد مجلس نمایندگان و سنای برزیل برای استیضاح رئیس جمهوری

مجلس نمایندگان برزیل اعلام کرده است که طرح استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور به قوت خود باقی است.

روز گذشته والدیر مارانهائو، رئیس موقت مجلس نمایندگان این طرح را باطل کرده بود، اما این مجلس روز سه شنبه اعلام کرد که فرایند رای گیری نمایندگان درباره برکناری رئیس جمهوری برگزار خواد شد.

به نظر می رسد که رئیس سنا و مجلس نمایندگان در پیش بردن طرح استیضاح خانم روسف به توافق نظر رسیده اند.

روز دوشنبه و پس از اعلام لغو طرح استیضاح از سوی مجلس نمایندگان برزیل، سنای این کشور اعلام کرده بود که همچنان روز چهارشنبه درباره طرح استیضاح و آغاز فرآیند دادگاهی شدن خانم روسف رای گیری خواهد کرد.

خانم روسف در واکنش به تصمیم سنا گفت: «من با تمام ابزارهایی که در اختیار دارم، تمام ابزارهای قانونی و دموکراتیک، برای مقابله با تعلیق غیرقانونی دوران خدمتم مبارزه خواهم کرد.»

در صورت تصویب طرح استیضاح دیلما روسف، وی به مدت شش ماه از کار برکنار خواهد شد تا مقدمات محاکمۀ وی به دور از مصونیت سیاسی فراهم شود.

خانم روسف متهم است که طی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی با دستکاری در حسابهای عمومی، میزان واقعی کسری بودجه کشور را مخفی کرده است. او این اتهام را رد می کند.