توقف فعالیتهای شرکتهای «اوبر» و «لیفت» در آستین تگزاس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توقف فعالیتهای شرکتهای «اوبر» و «لیفت» در آستین تگزاس

دو شرکت حمل و نقل اوبر و لیفت فعالیتهای خود در شهر آستین، مرکز ایالت تگزاس آمریکا را متوقف می کنند.

شورای شهر آستین، پس از برگزاری یک همه پرسی قواعد جدیدی برای استخدام رانندگان شرکتهای حمل و نقل اوبر و لیفت تعیین کرد. به اعتقاد این شرکتها اعمال این قواعد در زمان استخدام رانندگان بسیار دست و پا گیر بوده و روند استخدام را بسیار کند می کند. این موضوع موجب شده این دو کمپانی فعالیتهای خود را در شهر آستین متوقف کنند.

برای این همه پرسی دو شرکت جمعا ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برای کمپینهای خود هزینه کرده بودند. آنها سعی داشتند مردم را به رای دادن برای عدم تغییر در قوانین ترغیب کنند.