افزایش اندک نرخ تورم در بریتانیا

افزایش اندک نرخ تورم در بریتانیا
نگارش از Euronews

دفتر ملی آمار بریتانیا نرخ تورم در این کشور در ماه مارس گذشته را ۰.۵ درصد اعلام کرده است. این نرخ نسبت به ماه فوریه سال جاری ۰.۲ درصد رشد دارد و

دفتر ملی آمار بریتانیا نرخ تورم در این کشور در ماه مارس گذشته را ۰.۵ درصد اعلام کرده است.

این نرخ نسبت به ماه فوریه سال جاری ۰.۲ درصد رشد دارد و بالاترین نرخ تورم در این کشور از ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ ارزیابی شده است.

یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در بریتانیا در این زمان بالا رفتن ۲۲.۹ درصدی قیمتها در بخش حمل و نقل هوایی بوده است. تعطیلات عید پاک منشاء این افزایش قیمت گزارش شده است.

علیرغم این افزایش هنوز نرخ تورم با اهداف از پیش تعیین شده بانک مرکزی بریتانیا یعنی رسیدن به نرخ ۲ درصدی فاصله زیادی دارد.

مطالب مرتبط