فردی با حمله به مسابقه سورتمه سواری در آلاسکا، یک سگ را کشت

فردی با حمله به مسابقه سورتمه سواری در آلاسکا، یک سگ را کشت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه فردی با برف روی خود به یک مسابقه سورتمه سواری در آلاسکا حمله کرد. بنابر گزارشها، این حمله باعث کشته شدن یکی از سگها و زخمی شدن تعداد دیگری

خبر کوتاه

فردی با برف روی خود به یک مسابقه سورتمه سواری در آلاسکا حمله کرد.
بنابر گزارشها، این حمله باعث کشته شدن یکی از سگها و زخمی شدن تعداد دیگری از آنها شد.

مطالب مرتبط