بررسی تحولات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
بررسی تحولات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنه در نشست مهمی که در مقر خود واقع در فرانکفورت برگزار کرد در ساز و کارهای حمایتی خود تغییرات جدی بوجود آورد.

سیاستگذاران این نهاد با ایجاد تحول در سیاستهای پولی، در صدد تشویق به اعطای وام و بالابردن حجم نقدینگی در گردش و در نهایت افزایش روند رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو هستند.

استراتژی این نهاد برای رسیدن به این مهم، کاهش نرخ بهره بانکی خود از ۰.۰۵ درصد به صفر بود. همچنین بالابردن میزان بهره سپرده از منفی ۰.۳ درصد به منفی ۰.۴ درصد نیز در راستای رسیدن به این هدف بوده است. این اقدام، بانکهای مرکزی را از سپرده گذاری نزد بانک مرکزی اروپا باز می دارد. زیرا سپرده گذاری نزد این نهاد مساوی خواهد بود با پرداخت ۰.۴ درصد مبلغ به بانک مرکزی اروپا.

از سوی دیگر هدف مهم این نهاد مبارزه موثرتر با نرخ تورم بسیار پایین در حوزه پولی یورو از طریق تزریق نقدینگی به بازار تا سقف ۸۰ میلیارد یورو در ماه است. پیش از این حجم بازخرید ماهانه اوراق قرضه به رقم ۶۰ میلیارد یورو می رسید. اجرای این برنامه به شرکتها و نهادهای غیردولتی نیز گسترش یافت.