افت شدید آهنگ رشد اقتصادی برزیل

افت شدید آهنگ رشد اقتصادی برزیل
نگارش از Euronews

رشد اقتصادی برزیل، از جمله قدرتهای نوظهور اقتصادی در سال ۲۰۱۵ با افت سنگینی معادل ۳.۸ درصد روبرو بوده است. این بیشترین کاهش آهنگ رشد اقتصادی این کشور

رشد اقتصادی برزیل، از جمله قدرتهای نوظهور اقتصادی در سال ۲۰۱۵ با افت سنگینی معادل ۳.۸ درصد روبرو بوده است. این بیشترین کاهش آهنگ رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۰ میلادی ارزیابی شده است.

اقتصاد برزیل از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ وارد رکود شده و پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۶ نیز از رکود خارج نشود.

این کشور با معضلاتی چون نرخ تورم بالا وحجم بدهی های سرسام آور درگیر است. از سوی دیگر طی سال ۲۰۱۵ آهنگ تعدیل نیروی کار در بخشهای مختلف در این کشور بشدت بالا بوده و حذف مشاغل به رقم ۱.۵ میلیون نفر رسیده است.