انتخابات مجلس خبرگان تهران: هاشمی رفسنجانی اول است

انتخابات مجلس خبرگان تهران: هاشمی رفسنجانی اول است
نگارش از Euronews

به گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور، بر اساس نتایج شمار اولیه آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی با کسب ۶۹۲۲۴۸ رای نفر نخست این انتخابات است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران پس از هاشمی رفسنجانی با ۶۵۲۷۹۲ رای در مکان دوم این انتخابات قرار دارد.

در فهرست منتشر شده، مصباح یزدی در مکان شانزدهم قرار دارد، محمد یزدی دوازدهم و احمد جنتی دهم است.

مطالب مرتبط