پاپ مهاجرت اجباری را یک فاجعۀ جهانی خواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ مهاجرت اجباری را یک فاجعۀ جهانی خواند

پاپ فرانچسکو در آخرین روز از سفر خود به مکزیک، همزمان با اجرای مراسم دعا در مرز این کشور با آمریکا در سخنانی به مساله مهاجران مکزیکی به طور خاص و بحران مهاجرت در سطح جهانی پرداخت.

رهبر کاتولیک های جهان در این مراسم گفت: «ما نمی توانیم این بحران انسانی را انکار کنیم. در سال گذشته هزاران نفر از مردم در جاده ها، با اتومبیل یا پای پیاده، با قطار و هر وسیلۀ دیگری، از صدها کیلومتر بیابان و کوه و راههای خطرناک گذشتند تا به جای امن برسند. فاجعۀ انسانی مهاجرت اجباری به یک پدیدۀ جهانی تبدیل شده است.»

مراسم دعا و سخنرانی پاپ در منطقۀ «سیوداد خوآرز» واقع در الپاسو برگزار شد که یکی از نقاط تردد مهاجرانی است که تلاش می کنند از خشونت های ناشی از فعالیت باندهای قاچاق در مکزیک بگریزند.

رهبر کاتولیک های جهان همچنین تاج گلی را به یاد این مهاجران که در راه رسیدن به آمریکا جان خود را از دست داده اند، در پای صلیبی که به همین منظور در این منطقه نصب شده، قرار داد.

پاپ شامگاه چهارشنبه مکزیک را به مقصد رم ترک کرد.

رهبر کاتولیک های جهان این سخنان را در حالی مطرح می کند که مسالۀ مهاجران مکزیکی یکی از موضوعات اصلی در سخنان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. به تازگی دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه برای این انتخابات با بیان اینکه در صورت رسیدن به ریاست جمهوری دیواری میان مکزیک و آمریکا احداث خواهد کرد، واکنش های زیادی را برانگیخت.