پاپ به سرخپوستان مکزیکی: به ما همزیستی با طبیعت را یاد بدهید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ به سرخپوستان مکزیکی: به ما همزیستی با طبیعت را یاد بدهید

پاپ فرانچسکو، در ادامه سفر خود به مکزیک با بومیان فقیر جنوب این کشور دیدار کرد. او در دیدار با بومیان این منطقه آنچه را که کنار گذاشتن سازمان یافته آنها از جامعه خواند، انتقاد کرد.

در شهر «سن کریستوبال دو لاس کاساس» بسیاری از زنان با لباس سنتی سرخپوستان در مراسم استقبال از پاپ حاضر شدند.

حاضران با فریاد «زنده باد پاپ فقیران» به رهبر کاتولیکهای جهان ادای احترام کردند.

محور سخنرانی پاپ در این ملاقات، دفاع از محیط زیست و حقوق اقلیتهای سرخپوست بود. او از سرخپوستان به دلیل همزیستی با طبیعت تقدیر کرد و گفت: «ما نمی توانیم بیش از این در برابر آن چه که در مقابل چشمان ما رخ می دهد، سکوت کنیم. در برابر بحرانهای محیط زیستی امروز که بزرگترین بحرانهای تاریخ هستند. شما چیزهای زیادی دارید که به ما یاد بدهید. به بشریت یاد بدهید. شما می دانید که چگونه با طبیعت ارتباط برقرار کنید. ارتباطی با توازن و هماهنگی. مردم، شما را اشتباه فهمیده اند و شما را از جامعه به اشتباه کنار گذاشته اند. متاسفم برادران.»

پاپ فرانچسکو همچنین از فرهنگ سرخپوستان تمجید کرد.

یک روز قبل، رهبر کاتولیکهای جهان در شهر اکاتپک، که آن هم یکی از فقیرترین مناطق مکزیک است، کلیسای کاتولیک این کشور را خطاب سخنان انتقادی خود قرار داد. او گفت که این نهاد مذهبی باید اقداماتی فراتر از محکوم کردن قاچاق مواد مخدر انجام بدهد.

پاپ در سفر به مکزیک از رهبران مکزیک خواست که برای مردم مکزیک که قربانی خشونتهای گسترده ای بودند«عدالت واقعی» را فراهم کنند.

رهبر کاتولیکهای جهان در مسیر سفر خود به مکزیک، در توقف کوتاهی که در کوبا داشت با پاتریارک کیریل، رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه دیدار کرده بود. این برای اولین بار بود که بلندپایه ترین مقام این دو شاخه دین مسیحیت با هم ملاقات می کردند.