پیشنهادهای جنجالی دونالد توسک به نخست وزیر بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشنهادهای جنجالی دونالد توسک به نخست وزیر بریتانیا

گزارش تفصیلی

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از آن هنگام که در سال ۲۰۱۳میلادی اعلام کرد بر سر ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا همه پرسی برپا خواهد کرد، خود را در وضعیتی حساس قرار داده است.

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا در مذاکراتش به منظور «یافتن بهترین راه حل برای بریتانیا» سعی کرده تا با ارایه پیشنهادهایی اصلاحی، آقای کامرون را از برگزاری این همه پرسی منصرف کند.

بحث برانگیزترین بخش این پیشنهادها، محروم کردن کارگران مهاجران اروپایی به مدت چهارسال از کمک هزینه های اجتماعی بوده است.

همچنین بر اساس این پیشنهاد، مهاجرانی که فرزندانشان به بریتانیا مهاجرت نکرده اند از مزایا برخوردار نخواهند بود. این طرح پیشنهادی «ترمز اضطراری» نامیده شده و مخالفان از آن به عنوان «نقض اصل جا به جایی آزادانه» در اتحادیه اروپا یاد می کنند.

امتیاز دیگر، مربوط حق حاکمیت بریتانیا است و «کارت قرمز» نام گرفته است. بر مبنای آن، در صورتی که اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور با قوانین مصوب اتحادیه اروپا موافق نباشند، این قوانین از سوی دولت بریتانیا اجرایی نمی شود.

همین طور بر پایه پیشنهادهای رئیس شورای اروپا به آقای کامرون، بریتانیا آنگونه که در پیمان های اروپایی قید شده، متعهد به ادغام سیاسی بیشتر نخواهد بود.

بریتانیا یکی از دو عضو اتحادیه اروپا است که نه تنها یورو را به عنوان واحد پول برنگزیده اند بلکه تعهدی هم برای آن در آینده ندارند. با این حال بریتانیا در پی تضمینی است که نشان دهد یورو تنها ارز رایج در اتحادیه اروپا نخواهد شد.

پیشنهادهای رئیس شورای اروپا شامل حق وتوی بریتانیا درخصوص تصمیم های مربوط به منطقه مالی یورو نمی شود ولی در قبال تدابیر مربوط به کسری بودجه این کشورها مسوولیت مالی نخواهد داشت. با این وجود، دولت بریتانیا از آسیب احتمالی ناشی از تصمیم های مربوط به این منطقه مالی نگران است.