مجله هفتگی اروپا؛ توافق اولیه میان بریتانیا و شورای اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ توافق اولیه میان بریتانیا و شورای اروپا

در ابتدای این مجله هفتگی دو گزارش درباره واکنش مثبت بریتانیا به پیشنهادهای دونالد توسک، رئیس شورای اروپا و نظر نمایندگان پارلمان اروپا درباره این پیشنهادها ارائه خواهد شد.

افزایش نگرانی ها نسبت به آینده پیمان شنگن و مصائب پناهجویان ایرانی در بندر زیبروژ بلژیک، موضوعات دیگر این برنامه هستند.