سقوط شدید ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا

سقوط شدید ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا
نگارش از Soroush Alavi

بحران اقتصادی در روسیه و کاهش شدید قیمت نفت، یکی از منابع مهم درآمد این کشور موجب شده ارزش روبل در برابر دلار آمریکا بشدت کاهش پیدا کند. تنها در روز

بحران اقتصادی در روسیه و کاهش شدید قیمت نفت، یکی از منابع مهم درآمد این کشور موجب شده ارزش روبل در برابر دلار آمریکا بشدت کاهش پیدا کند.

تنها در روز پنجشنبه روبل روسیه ۵ درصد از ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داده و در بازارهای مبادلات ارزی هر دلار نزدیک به ۸۶ روبل مورد معامله قرار گرفته است.

روسیه علاوه بر سقوط قیمت نفت با تحمیل تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی در بحران اوکراین نیز مواجه است. دولتمردان این کشور تلاش می کنند به جز صادرات نفت، برای خلاص شدن از بحران اقتصادی در منابع درآمد کشور تحول ایجاد کنند.

مطالب مرتبط