کی یف؛ راهپیمایی ملی گرایان در بزرگداشت تولد استپان باندرا

کی یف؛ راهپیمایی ملی گرایان در بزرگداشت تولد استپان باندرا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بیش از یکهزار نفر از ملی گرایان اوکراینی روزجمعه در کی یف و بمناسبت یکصد و هفتمین سالگرد تولید استپان باندرا راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان

خبر کوتاه

بیش از یکهزار نفر از ملی گرایان اوکراینی روزجمعه در کی یف و بمناسبت یکصد و هفتمین سالگرد تولید استپان باندرا راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی و بخشی از مردم اوکراین بویژه ساکنان غرب این کشور باندرا را قهرمان مبارزات استقلال و یک قهرمان ملی می دانند با این حال بسیاری در لهستان، اسرائیل و روسیه او را یک تروریست و همکار نازی ها قلمداد می کنند که دستش به خون هزاران نفر آلوده بوده است.

مطالب مرتبط