برنامه نجات چهار بانک ایتالیایی برای برخی مشتریان ضرر در پی داشته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برنامه نجات چهار بانک ایتالیایی برای برخی مشتریان ضرر در پی داشته است

دولت ایتالیا در جریان اجرای عملیات نجات ۴ بانک محلی این کشور با تخصیص پول و اعتباری معادل ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به بیش از ۱۴۰ هزار نفر از صاحبان سپرده و دارندگان اوراق قرضه در این نهادها ضرر رسانده است.

در این راستا دولت ایتالیا برای جبران خسارت مشتریان این نهادها با اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو موافقت کرده است.

مقامات وزارت دارایی و اقتصاد ایتالیا اجرای این عملیات نجات بانکها از ورشکستگی را برای حفظ منافع بیش از ۱ میلیون مشتری و حدود ۲۰۰ هزار شرکت و از بین نرفتن ۷ هزار پست در این نهادها ضروری و اجتناب ناپذیر خوانده اند.