سوگند رییس جمهور جدید آرژانتین بدون حضور رییس جمهور سابق

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سوگند رییس جمهور جدید آرژانتین بدون حضور رییس جمهور سابق

موریسیو ماکری،بعنوان رییس جمهور جدید آرژانتین بدون حضور کریستینا کرشنر، رییس جمهور سابق این کشور، سوگند یاد کرد.

او با ایراد سخنانی گفت که انتخابات به اتمام رسیده و زمان وحدت کشور فرا رسیده است.

برخی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین در این مراسم که به دوازده سال حاکمیت خانم کرشنر بر آرژانتین پایان داد حضور داشتند.

همزمان هزاران تن از طرفداران رییس جمهور جدید آرژانتین که از جناح راست میانه است به شادی پرداختند.

یکی از آنها می گوید: “دلیل این که ما در کشورمان شاهد جنایت بودیم این است که دولت با قاچاقچیان مواد مخدر همدست بود اما با ماکری این وضعیت تمام خواهد شد.”

همزمان طرفداران انجمنهای بشردوستانه طرفدار رییس جمهور سابق آرژانتین به تظاهرات پرداختند.

یکی از آنها با بیان این که دشمن بار دیگر به قدرت رسید، می گوید: “دوازده سال او اینجا نبود اما اکنون بازگشته است. ماکری فکر می کند که کشور یک شرکت است. سخنان او شرم آور است. او برای گرفتن اختیارات ریاست جمهوری اش از دیوان عالی استفاده می کند.”