ورشکستگی شرکت «ابنگوا» فعال در بخش انرژی تجدیدپذیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورشکستگی شرکت «ابنگوا» فعال در بخش انرژی تجدیدپذیر

شرکت اسپانیایی ابنگوا فعال در بخش انرژی تجدیدپذیر اعلان ورشکستگی کرده و با طلبکاران خود وارد مذاکره شده است.

پس از آنکه کمپانی اسپانیایی «خستام» پروژه سرمایه گذاری در این شرکت را متوقف کرد، ابنگوا از عدم توانایی خود برای بازپرداخت بدهی ها که به رقم شش و نیم میلیارد یورو می رسد خبر داد.

براساس پروژه سرمایه گذاری شرکت خستام، این شرکت در نظر داشت ۲۸ درصد سهام ابنگوا را تملک کند. درآمد ناشی از این سرمایه گذاری برای ابنگوا ۳۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.