مسابقه پرواز در ارتفاع شش هزار و پانصد پایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مسابقه پرواز در ارتفاع شش هزار و پانصد پایی

اندی فارینگتون آمریکایی قهرمان مسابقه سرعت «رد بول» شد. شرکت کنندگان بین ارتفاع ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ پایی به رقابت پرداختند.