رشد بالای فعالیتهای شرکتها در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
رشد بالای فعالیتهای شرکتها در حوزه پولی یورو

روند فعالیتهای شرکتها در حوزه پولی یورو در ماه اکتبر سال جاری بیشتر از پیش بینی ها رشد داشته است.

شاخص موسسه مالی و مطالعات اقتصادی «مارکیت» از فعالیتهای شرکتها در این زمان ۵۴ واحد گزارش شده که نسبت به ماه سپتامبر ۰.۴ واحد رشد دارد. بیشترین حجم فعالیتها در کشورهای آلمان و فرانسه ثبت شده است. شاخص بالای رقم ۵۰ نشان دهنده قوی بودن بنیه اقتصادی و رشد یک بخش اقتصادی در یک کشور و یا منطقه است.

رشد نسبتا بالای شرکتهای فعال در بخش خدمات، بخش ساخت و ساز و تولید تاثیر زیادی در افزایش آمار شرکتها در حوزه پولی یورو داشته است. از سوی دیگر شرکتها و بنگاههای تجاری در این منطقه با پایین آوردن قیمتهای خود سعی در احیای فعالیتهای خود داشته اند.

بانک مرکزی اروپا با اعمال تدابیر حمایتی خود از جمله خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی همواره سعی دارد به اوضاع اقتصادی حوزه پولی یورو جان تازه بخشد.