پارلمان مجارستان تصویب کرد: سلاح غیر کشنده برای مقابله با پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان مجارستان تصویب کرد: سلاح غیر کشنده برای مقابله با پناهجویان

مجارستان روز دوشنبه برای جلوگیری از ورود پناهجویان بخش دیگری از مرز خود با کرواسی را بست.

همزمان پارلمان این کشور قانونی تصویب کرد که به پلیس و ارتش اختیارات بیشتری برای مقابله با پناهجویان می دهد. به موجب بخشی از این مصوبه نیروهای نظامی می توانند از سلاح های غیر کشنده نظیر گلوله های پلاستیکی علیه پناهجویان استفاده کنند.

وزیر دفاع مجارستان با تاکید بر اینکه این تمهیدات در چارچوب قانون اساسی است، گفت: «سربازها با سلاح انجام وظیفه خواهند کرد، اما آنها تنها برای دفاع از خود و همقطارانشان می توانند دست به اسلحه ببرند و در سایر موارد باید از ابزار و ادوات دیگر استفاده کنند.»

ویکتور اوربان، نخست وزیر راست گرای مجارستان پیش تر از پناهجویان با عنوان «خطری برای اتحادیه اروپا، مجارستان و کل قاره» یاد کرده و گفته بود «نمی توانیم کسانی که غرقمان می کنند را راه بدهیم. همه اروپا در خطر است.» وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که پناهجویان مرزهای مجارستان و اتحادیه اروپا را «محاصره» کرده اند.