نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا تغییری نکرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا تغییری نکرد

بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را تغییر نداد.

بنابر این گزارش، بانک مرکزی آمریکا ترجیح داد در قبال رشد اقتصادی اخیر جهانی و مالی، رفتار محتاطانه ای در پیش بگیرد.

کمیته سیاست مالی بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره به میزان صفر تا بیست و پنج صدم درصد خواهد بود.

همانند هر سال، بازارهای مالی بی صبرانه منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا در این زمینه بودند. این میزان از سال ۲۰۰۸ میلادی تغییری نکرده است.

فقط یکی از اعضای این کمیته که خواهان افزایش نرخ بهره به میزان بیست و پنج صدم درصد بود به این تصمیم رای منفی داد.