نرخ تورم بسیار پایین در حوزه پولی یورو

نرخ تورم بسیار پایین در حوزه پولی یورو
نگارش از Soroush Alavi

نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه اوت با ۰.۲ درصد در مقایسه با یک سال گذشته تغییر چندانی پیدا نکرده است. سقوط قیمت نفت قیمتها را در بخش انرژی با کاهش

نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه اوت با ۰.۲ درصد در مقایسه با یک سال گذشته تغییر چندانی پیدا نکرده است.

سقوط قیمت نفت قیمتها را در بخش انرژی با کاهش مواجه کرده امری که در پایین ماندن نرخ تورم در حوزه پولی یورو نقش عمده ای ایفا کرده است.

بانک مرکزی اروپا با اعمال تدابیر حمایتی خود از جمله اجرای برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی در نظر دارد نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو را افزایش دهد. هدف این نهاد رسیدن به نرخ تورم دو درصدی در این منطقه است.

مطالب مرتبط